BREEAM


Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen. Door implementatie van de BREEAM systematiek, is een goed beoordelingskader beschikbaar aan welke eisen moet worden voldaan om een BREEAM kwalificatie te behalen.

Bij de implementatie van de Breeam systematiek wordt ervaren dat men de verschillende deelinstallaties niet naadloos aan elkaar gekoppeld krijgt. Dit probleem doet zich met name voor als men zowel informatie, aansturingen en data in één systeem wil onderbrengen om te kunnen voldoen aan de hoge kwalificatie eisen ten aanzien van Breeam.

OmniLAN brengt u de oplossing.
Wij hebben een systeem ontwikkeld, kortweg DAMES genoemd
(Data / Automatisering / Monitoring / Energie Logging / Systeem) waarmee we naadloos kunnen koppelen op de reeds gekozen systemen (bijv. EIB/KNX, LonMark, BACnet, enz).

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen, leveren en adviseren van een breed scala aan producten en diensten voor het compleet integreren van alle mogelijke gebouw gebonden installaties tot een compleet systeem. 

Lees meer over BREEAM in onze folder... 

Breeam-nl Kwalification Stars Score
Pass
> 30%
Good ★★
> 45%
Very Good ★★★
> 55%
Excellent ★★★★
>70%
Outstanding ★★★★★
> 85%